Szanse i zagrożenia związane z opcji binarnych

Szanse i zagrożenia związane z opcji binarnych

Opcje binarne nie tylko obiecują ogromne marże, ale także niosą ze sobą ryzyko straty.
Binarne opcje, często określane jako opcji cyfrowych, które wzbudziło zainteresowanie wielu inwestorów prywatnych na jakiś czas.

To otwiera coraz to nowe platformy dla handlu produktami finansowymi swoje wirtualne podwoje i zachęcić o wysokich zwrotów i atrakcyjnej premii oferuje klientom. Wielu przybyszów podpisać potem trochę naiwny, aby nie było jasne wcześniej, że mimo wysokich plonów, oczywiście, całkowita utrata kapitału zagrożone – rozczarowanie jest tym większe, wtedy gdy pracowicie zaoszczędzone pieniądze zostaną utracone.

Struktura opcji binarnych

W odróżnieniu od tradycyjnych opcji i innych pochodnych instrumentów finansowych opcje binarne są bardzo proste. Można – stwierdzając Sama nazwa „binarny” – przyjmować tylko dwa stany: 0 lub 1, wygrywa się lub przegrywa, pieniądze lub z pieniędzy.

Ta prosta konstrukcja jest bardzo przypomina zakład i to, co jest w opcji binarnych również. Przedsiębiorca stawia na nim po prostu, jest to, że cena instrumentu bazowego opcji wzrośnie lub spadnie.

Ta prosta konstrukcja przyciąga też wiele osób, które wcześniej nie mogły zdobyć doświadczenie na rynku finansowym. Nawet ktoś, akcji i opcji nic nie rozumie jeszcze można umieścić prosty zakład.

Ponadto, obrót jest możliwe nawet przy bardzo małej ilości, i dlatego wstępne ryzyko wydaje się raczej niskie. Jednak wielu przedsiębiorców oglądać po wielu utraconych transakcji z frustracją i zastanawiam się, czy dany produkt może być nigdy wiarygodne.

Sam produkt jest oczywiście tak samo poważnie, jak każdy inny zakład też – tylko budzi wiele Broker wrażenie przez marketingu na stronach, to jest bardzo proste, obiecane premie i powraca też żąć. A kto nie została wcześniej dokładnie informowany jest oczywiście rozczarowany, że wysokie oczekiwania, aby pomnożyć swój kapitał w krótkim czasie, nie zostały spełnione.

Ze względu na strukturę binarną wielu początkujących założyć, że te same możliwości istnieją jako podrzutu, czyli 50:50, więc jest jakiś prawidłowo z powodu prawa prawdopodobieństwa. Ma to zastosowanie w opcjach binarnych, ale nie ma powodu, oprócz czystego zbiegu okoliczności, a także czynniki rozwoju rynków finansowych wywierają swój wpływ. Obliczanie rzeczywistych szansach opcji binarnych już wypróbowane przy użyciu skomplikowanych metod matematycznych, ale do tej pory nie jest w pełni osiągnięty.

W związku z tym przedsiębiorcy prywatni powinni mieć świadomość, że to właśnie podczas handlu opcje binarne jak w kasynie: koniec zawsze wygrywają z bankiem, więc broker – w przeciwnym razie nie byłoby tak wielu z nich.

Szanse opcji binarnych

Produkt nie będzie naturalnie cieszyć się taką popularnością, jeśli opcje binarne nie oferują możliwości. Ten ma tylko starannie rozważyć przed ryzykiem.

Potencjalnie wysokie zyski

Z opcji binarnych, można generować zyski w przypadku powodzenia, w rzeczywistości, które można osiągnąć za pomocą innych produktów finansowych trudno. Między 60 a 89 procent macha tradycyjnych opcji, a jeśli pójdziesz do obszaru wysoce spekulatywnej, można nawet osiągnąć wydajności do 650 procent i więcej.

Małe i zarządzaniu ryzykiem

Ponieważ opcje binarne o ustalonych zwrotów i strat są notowane, inwestor nie wie dokładnie, ile on może wygrać lub przegrać. Strata jest najgorszy przypadek na 100 procent zainwestowanego kapitału, ale nie może być jeszcze większa, podobnie jak w innych produktów finansowych (produkty dźwigni) jest to przypadek. Podstawiając również tylko niewielkie sumy a, można rozważyć Opcje binarne handlu jako mała przygoda, która siać tylko drobne szkody finansowe może, ale dużo zabawy, napięcia i potencjalnie ładne obietnice zysku. Z tego powodu, ale należy używać tylko tyle pieniędzy, ile można stracić bez problemów.

Zagrożenia opcje binarne

W związku z tym przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z pewnością fakt, że opcje binarne są, że tak powiem, kiedy handel formę hazardu i właściwie ocenić ryzyko odpowiednio.

Całkowita utrata kapitału

Jeśli opcja traci również zainwestowanego kapitału jest stracone, chyba że masz pośrednik, który zapewnia pewną ochronę przed utratą. Ale jest to maksymalnie 15 do 20 procent, w których przynajmniej większość z tych pieniędzy zostanie utracona.

Brak wiedzy

Ze względu na prostotę opcji binarnych i hojnych obietnic, które sprawia, że niektóre brokera, klient jest zagrożony angażować się w warunkach, których ryzyko nie jest dla niego jasne. Więc czytamy wiele skarg od prywatnych inwestorów, że ich broker oni oszukani w odniesieniu do premii.
Jednak często nie jest to przypadek, ale klient ma warunków do premii po prostu nie uznawane za dokładne. Te wymagania zakładowe są często bardzo trudne do osiągnięcia – ale pośrednicy dać żadnych pieniędzy. Zasadniczo powinno się zasady i warunki dostawcy by zawsze dokładnie przeczytać przed przystąpieniem do działania z nim.

Psychologiczne pułapki

Zwłaszcza, jeśli ktoś z szybkich i ekscytujących 60 sekund – to opcje, dzięki czemu można szybko, że opracowali rodzaj uzależnienia lub staje pijany uprawniona, gdzie jest dużo więcej opcji, niż mógł sobie pozwolić właściwie.
Również odsprzedaży opcji, aby zrekompensować straty, często prowadzi do znacznie bardziej inwestowane, a klient chciał zrobić lub może. Dlatego samodyscyplina jest absolutnie hop, jeśli chcesz w handlu opcji binarnych.